AGTI Real Estate Token

Utility of AGTI Token is derived from the potential of purchasing a property on favorable terms and in a way, that reduces exposure to inflation.

Poleg tega je količina vseh obstoječih AGTI Real Estate toknov omejena na količino, določeno ob kreaciji AGTI Real Estate tokna. To je protiinflacijski vzvod. Poleg tega je uporabna vrednost toknov vezana na vrednost konkretnega nepremičninskega projekta, kjer je AGTI Real Estate tokne možno unovčiti.

Družba s svojo politiko skrbi, da novi nepremičninski projekti efektivno povečujejo vrednost AGTI Real Estate toknov oz. ohranjajo njihovo relativno vrednost glede na cene nepremičnin.

Družba sledi načelu, da je vrednost AGTI Real Estate tokna vezana na vrednosti nepremičnin, kar pomeni, da se vrednost nepremičnine, izražene v AGTI Real Estate toknih, v daljšem časovnem okviru ne spreminja, ne glede na nihanja v vrednosti, izražene v EUR.

S toknom AGTI Real Estate je možno postopno varčevanje, saj je nakup možen v majhnih zneskih, tudi samo za del enote AGTI Real Estate tokna, in pri hrambi tokna na kripto-računu pri Družbi ni stroškov nakupa. Kakor tudi ni stroškov ob vplačilu AGTI Real Estate toknov ob nakupu nepremičnine. To pa omogoča varčevanje tudi malim kupcem.

Technical details

  • Token has been minted by founders of Agent-Invest d.o.o. and the company itself.
  • Token has been minted with fixed total supply.
  • Supply of all AGTI Real Estate Tokens is limited to 5.000.000.000,000000 units.
  • Company Agent-Invest holds 4.000.000.000,000000 units of AGTI Real Estate Token.
  • Remaining 1.000.000.000,000000 units of AGTI token belongs to strategic reserves of funders.

Technical information

  • Token has 6 decimal places.
  • AGTI Real Estate blockchain fingerprint: Asset12n2n5xsnnlywwlt7xc9qtqr2nas6h4aj42flfx
  • Creation policy ID: 71b900340f804864c79268f01c17f7690424ceead994853b9a4ff1a3

Links:

 

If you are interested in receiving news, leave your contact:

By clicking on “submit” you agree with our Privacy policy.

en_GBEN